CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀ KHÁNH

HOA KHANH TRADES & SERVICES CO., LTD

(0236) 3646 018

info@hoakhanh.vn

Retail prices

Price adjusted from 15:00 date 05/09/2022

HOA KHANH TRADES & SERVICES CO., LTD

HOA KHANH Petroleum

Petroleum retail prices

RON 95-III

24.230

E5 RON 92-II

23.350

DO 0,05S-II

25.180

Unit: VND/Liter