CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀ KHÁNH

HOA KHANH TRADES & SERVICES CO., LTD

(0236) 3646 018

info@hoakhanh.vn

Distribution network

Distribution network

Distribution network

Headquartered in Da Nang with a network of 16 petrol stores and a distribution network all over the country, mainly in the central provinces and the Central Highlands, we are ready to provide the optimal source of energy to the customer.

GAS STATION SYSTEM

Cửa Hàng Xăng Dầu Hòa Khánh 1

Cửa Hàng Xăng Dầu Hòa Khánh 1

Address: 347 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, ĐN

Tel: 0236.3730 374

Fax: 0236.3656.625

Email: infor@hoakhanh.vn

Cửa Hàng Xăng Dầu Hòa Khánh 2

Cửa Hàng Xăng Dầu Hòa Khánh 2

Address: 419 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, ĐN

Tel: 0236.3842 088

Fax: 0236.3656.625

Email: infor@hoakhanh.vn

Cửa Hàng Xăng Dầu Hòa Khánh 3

Cửa Hàng Xăng Dầu Hòa Khánh 3

Address: 347 Nguyễn Văn Cừ, Liên Chiểu, ĐN

Tel: 0236.3656 625

Fax: 0236.3656.625

Email: infor@hoakhanh.vn

Cửa Hàng Xăng Dầu Hòa Khánh 4

Cửa Hàng Xăng Dầu Hòa Khánh 4

Address: Đường tránh Nam Hải Vân, Đà Nẵng

Tel: 0236. 3501994

Fax: 0236.3656.625

Email: infor@hoakhanh.vn

Cửa Hàng Xăng Dầu Hòa Khánh 5

Cửa Hàng Xăng Dầu Hòa Khánh 5

Address: QL1A Miếu Bông, Hòa Phước, Hoà Vang, ĐN

Tel: 0236.3879 323

Fax: 0236.3656.625

Email: infor@hoakhanh.vn

Cửa Hàng Xăng Dầu Hòa Khánh 6

Cửa Hàng Xăng Dầu Hòa Khánh 6

Address: 4 -16 Nguyễn Tri Phương, Thanh Khê, ĐN

Tel: 0236.3646 193

Fax: 0236.3656.625

Email: infor@hoakhanh.vn

Cửa Hàng Xăng Dầu Hòa Khánh 7

Cửa Hàng Xăng Dầu Hòa Khánh 7

Address: 396 Cách mạng Tháng Tám, Cẩm Lệ, ĐN

Tel: 0236.3670 910

Fax: 0236.3656.625

Email: infor@hoakhanh.vn

Cửa Hàng Xăng Dầu Hòa Khánh 8

Cửa Hàng Xăng Dầu Hòa Khánh 8

Address: Lê Văn Hiến, Ngũ Hành Sơn, ĐN

Tel: 0236 3646 717

Fax: 0236.3656.625

Email: infor@hoakhanh.vn

Cửa Hàng Xăng Dầu Hòa Khánh 9

Cửa Hàng Xăng Dầu Hòa Khánh 9

Address: 522 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, ĐN

Tel: 0236.3732 113

Fax: 0236.3656.625

Email: infor@hoakhanh.vn

Cửa Hàng Xăng Dầu Hòa Khánh 10

Cửa Hàng Xăng Dầu Hòa Khánh 10

Address: QL1A, Bình Hiệp, Bình Sơn, Quảng Ngãi

Tel: 055.3851912

Fax: 0236.3656.625

Email: infor@hoakhanh.vn

Cửa Hàng Xăng Dầu Hòa Khánh 11

Cửa Hàng Xăng Dầu Hòa Khánh 11

Address: Lô 423, Ngô Quyền, Sơn Trà, ĐN

Tel: 0236. 3946722

Fax: 0236.3656.625

Email: infor@hoakhanh.vn

Cửa Hàng Xăng Dầu Hòa Khánh 12

Cửa Hàng Xăng Dầu Hòa Khánh 12

Address: Bến xe Liên tỉnh, Liên Chiểu, ĐN

Tel: 0236.3680 889

Fax: 0236.3656.625

Email: infor@hoakhanh.vn

Cửa Hàng Xăng Dầu Hòa Khánh 13

Cửa Hàng Xăng Dầu Hòa Khánh 13

Address: Trường Sa, P. Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, ĐN

Tel: 0236 3646357

Fax: 0236.3656.625

Email: infor@hoakhanh.vn

Cửa Hàng Xăng Dầu Hòa Khánh 14

Cửa Hàng Xăng Dầu Hòa Khánh 14

Address: Âu Thuyền Thọ Quang, Sơn Trà, ĐN

Fax: 0236.3656.625

Email: infor@hoakhanh.vn

Cửa Hàng Xăng Dầu Hòa Khánh 15

Cửa Hàng Xăng Dầu Hòa Khánh 15

Address: DT 602, Hoà Sơn, Hoà Vang, ĐN

Tel: 0236.3792 466

Fax: 0236.3656.625

Email: infor@hoakhanh.vn

Cửa Hàng Xăng Dầu Hòa Khánh 16

Cửa Hàng Xăng Dầu Hòa Khánh 16

Address: Lô A2 Đường QL1A, Cẩm Lệ, ĐN

Tel: 02363.622 022

Fax: 0236.3656.625

Email: infor@hoakhanh.vn