CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀ KHÁNH

HOA KHANH TRADES & SERVICES CO., LTD

(0236) 3646 018

info@hoakhanh.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀ KHÁNH

HOA KHANH TRADES & SERVICES CO., LTD

 

HR Department

Sales Department

Accounting Department

Phone: +84 905 017071 Phone: +84 913 476931 Phone: +84 903 592425
Email: Congloi@hoakhanh.vn Email: Tonga@hoakhanh.vn Email: Nhutuyet@hoakhanh.vn

 

CONTACT US