CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀ KHÁNH

HOA KHANH TRADES & SERVICES CO.,LTD

(0236) 3646 018

info@hoakhanh.vn

Sản phẩm

Hòa Khánh là đơn vị xuất, nhập khẩu và phân phối xăng dầu với khả năng cung cấp trên cả nước

  • Xăng Ron 95-III
  • Xăng E5 Ron 92
  • Dầu Diesel
  • Dầu hỏa 
Sản phẩm