CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀ KHÁNH

HOA KHANH TRADES & SERVICES CO.,LTD

(0236) 3646 018

info@hoakhanh.vn

Giá bán lẻ

Giá điều chỉnh từ 15:00 ngày 11/08/2022

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀ KHÁNH

XĂNG DẦU HOÀ KHÁNH

Bảng Giá bán lẻ

Xăng RON 95 - III

24.660

Xăng E5 RON 92 - II

23.720

Dầu Diesel 0.05 S

22.900

Đơn vị tính: Đồng/Lít