CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀ KHÁNH

HOA KHANH TRADES & SERVICES CO.,LTD

0935 535 535

info@hoakhanh.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀ KHÁNH

HOA KHANH TRADES & SERVICES CO.,LTD

  

Phòng Tổ chức

Phòng Kinh doanh

Phòng Kế toán

Tel: 0905 017071 Tel: 0913 476931 Tel: 0903 592425
Email: Congloi@hoakhanh.vn Email: Tonga@hoakhanh.vn Email: Nhutuyet@hoakhanh.vn

 

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI