CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀ KHÁNH

HOA KHANH TRADES & SERVICES CO., LTD

(0236) 3646 018

info@hoakhanh.vn

Eni OSO 68

Eni OSO 68

Product characteristics

TrademarkEni

Capacity200L

Origin Ý - Singapore

View detail